Tietosuojaselote

Bytecraftin tietosuojaseloste

Evästekäytännöt ja analytiikka

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internet-selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Käytämme evästeitä ja analytiikkaa sivustomme ja sen käyttökokemuksen kehittämiseen sekä markkinointiin.

Palvelut ja järjestelmät

Hyödynnämme kolmannen osapuolen palveluita ja järjestelmiä siinä missä näemme niiden tuottavan arvoa yrityksen toiminnan, markkinoinnin ja nettisivujen kehittämiseen kuitenkin kävijöiden, hakijoiden ja asiakkaiden yksityisyyden suojauksen mielessä. 

Mainonnan järjestelmät auttavat meitä kohdentamaan mainontaa Bytecraftista kiinnostuneille henkilöille ja yrityksille. 

Asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Bytecraft Oy

Venevalkamantie 6 a 9, 02700 Kauniainen

Y-tunnus:

Puhelin: 

Sähköpostiosoite: hello@bytecraft.fi

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Sähköpostiosoite: hello@bytecraft.fi

Rekisterin nimi

Bytecraft Oy:n ja sen konserniyhtiöiden tarjoamien asiakas- ja markkinointirekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu yhtiön oikeutettuun etuun tai nimenomaiseen suostumukseen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhtiön asiakkaiden (ml. potentiaaliset asiakkaat), yhteistyökumppaneiden ja toimittajien välisen suhteen hoitaminen sekä muiden kontaktien osalta markkinointiviestintä. Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan käyttää markkinoinnin kohdentamiseen, suoramarkkinointiin ja sen kohdistamiseen sekä segmentointiin. Tietoja voidaan käyttää myös liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen ja kehittämiseen sekä asiakasmäärien mittaamiseen ja markkinatutkimuksiin.

Yhtiöllä on oikeus käyttää alihankkijoita palvelujensa tarjoamisessa ja toteuttamisessa. Tällöin henkilötietoja voidaan siirtää alihankkijoille siinä määrin kuin se on tarpeen palvelujen toteuttamiseksi.

Yhtiö voi käyttää ulkopuolisten palveluntarjoajien ohjelmistoja asiakas- ja markkinointiviestinnässä.

Rekisteröitävät tiedot

Rekisteri sisältää seuraavat asiakkuuteen liittyvät tiedot:

 • Yritys ja y-tunnus
 • Yhteyshenkilön nimi, titteli, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Asiakashistoria
 • Asiakasviestintää, markkinointia ja muuta yhteydenpitoa koskevat tiedot
 • Asiakastyytyväisyyskyselyihin liittyvät tiedot ja vastaukset
 • Mahdolliset asiakkaan itsensä antamat muut tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteritiedot koostetaan asiakkuussopimuksen solmimisen yhteydessä ja asiakkuuden aikana asiakkaan antamista tiedoista sekä asiakassuhteessa muutoin saaduista tiedoista. Henkilöt voivat myös omalla suostumuksella antaa tietonsa markkinointiviestintään. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös julkisista ja yksityisistä rekistereistä. Tietoja voidaan kerätä myös hyödyntämällä evästeitä tai muita vastaavia tekniikoita.

Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille, ellei luovuttaminen ole tarpeen lainsäädännön vaatimusten tai viranomaismääräysten takia.

Osa yhtiön ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmiston tarjoajista sijaitsee tai säilyttää tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tällöin yhtiö pyrkii varmistamaan riittävän tietosuojan tason lainsäädännön edellyttämällä tavalla mm. hyödyntämällä EU mallilausekkeita tietojen siirrosta kolmansiin maihin.

Rekisterin suojaus

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tiedot kerätään tietokantaan palvelimelle, joka on palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja valvotuissa tiloissa. Tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt, joille on annettu kullekin erikseen määritelty käyttöoikeus.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista.

Tietojen pyyntö, poisto ja muokkaus

Tietoja voidaan pyytää, poistaa ja muokata henkilön pyynnöstä. Pyynnöt tulee ohjata osoitteeseen hello@bytecraft.fi

Työnhakijarekisteri

Yhteys rekisteriä koskevissa asioissa: hello@bytecraft.fi

Rekisterinpitäjä

Bytecraft Oy 

Rekisterin nimi

Bytecraft Oy:n ja sen konserniyhtiöiden työnhakijarekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään työpaikkahakemusten käsittelyyn ja säilyttämiseen yhtiön ja sen konserniyhtiöiden rekrytointiprosesseissa.

Henkilötietoja säilytetään kaksi (2) vuotta. Halutessaan hakija voi antaa luvan tietojen pidempiaikaiseen säilyttämiseen.

Rekisteröitävät tiedot

Työnhakijoista käsitellään seuraavia tietoja: 

 • Hakijan perustiedot (nimi, yhteystiedot)
 • Hakijan työnhakuprosessin aikana vapaaehtoisesti antamat vapaamuotoiset tiedot itsestään ja taustastaan (kuten cv, portfolio, referenssit, ja muut tiedot liittyen hakuprosessiin)

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti seuraavin tavoin:

 • Rekisteröitävät tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään
 • Työhaastattelutilanteissa
 • Työnhakijan esittämiltä mahdollisilta suosittelijoilta

Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja voidaan käsitellä rekrytoinnin edellyttämässä laajuudessa konserniyhtiöiden sisällä. Tietoja ei luovuteta konserniyhtiöiden ulkopuolelle.

Tietojen pyyntö, poisto ja muokkaus

Tietoja voidaan pyytää, poistaa ja muokata henkilön pyynnöstä. Pyynnöt tulee ohjata osoitteeseen hello@bytecraft.fi

Rekisterin suojaus

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt, joille on annettu kullekin erikseen määritelty käyttöoikeus.