Provisiopalkkatyöhön räätälöity työsopimus

Täysin uusi sopimus kaikille työntekijöille

Maksamme palkkaa puhtaasti provisiona kunkin työntekijän itse tuottamasta laskutuksesta. Olemme ajatelleet, että näin jokainen työntekijä parhaiten “saa ansionsa mukaan.” Osaaminen ja kokemus näkyvät tuntihinnassa ja tehdyt tunnit loppusummassa. Näin toki työntekijälle jää isompi vastuu toimeentulostaan, mutta toisaalta palkka on suurempi kuin perinteinen kuukausipalkka. 

Puhdas provisiopalkka ei kuitenkaan sovi kovin yhteen perinteisen työsopimuksen kanssa. Esimerkiksi työajan määrittäminen on turhaa, koska palkka määräytyy tehtyjen tuntien mukaan. Työntekijä voi tehdä itselleen sopivan määrän tunteja ja ne voivat vaihdella kuukausittain. Niinpä päätimme lähteä tekemään uutta työsopimusta meidän omista lähtökohdista. 

Toinen merkittävä asia oli, että yleissitova TES päättyi eikä ollut varmuutta tuleeko uutta ja koska. Niinpä päätimme viime syksynä määritellä meille sopivat työehdot, jotka käytännössä sisältävät samat edut kuin aiemman TES:sin mukainen sopimus.

Merkittävimmät muutokset

Normaalin kuukausipalkan lisäksi maksetaan aina kyseisenä kuukautena kertynyt loma-ajan palkka ja lomaraha. Työntekijä saa siis normaalia aikaisemmin lomakorvaukset ja toisaalta varsinaisena loma-aikana ei enää makseta muuta kuin loma-ajalta kertynyt loma-ajan palkka ja lomaraha. Käytännössä työssäolokuukauden kokonaispalkka on siis noin 60% työntekijän laskutuksesta. Loma-ajan palkka on keskiarvo toteutuneista palkoista.

Työaika on 0 - 37,5 h per viikko. Tämä antaa työntekijälle mahdollisuuden sopia työajasta joustavasti omassa projektissaan. Asiasta ei tarvitse sen kummemmin sopia työnantajan kanssa, jos esimerkiksi työntekijän elämäntilanne muuttuu ja hän haluaa joustoa arkeensa lyhyemmällä työajalla.

Työsopimus on pyritty tekemään niin kattavaksi, ettei TES:siä tarvitse soveltaa ellei se ole yleissitova.

Prosessi

Meillä kaikki työntekijät voivat halutessaan olla osakkaita ja saavat sitäkin kautta äänensä kuuluviin yhtiön asioissa. Näin merkittävästi työntekijöitä koskevassa asiassa työntekijöiden ääni on luonnollisesti paljon heidän omistustaan suurempi ja se koskee myös niitä, jotka eivät vielä ole osakkaita. Työsopimuksen teossa oli siis mukana työntekijät sekä tietysti lakimies, jotta sopimus olisi kaikilta osin lainsäädännön mukainen. Sopimusta tehtiin kuin hyvää softaa; iteroiden ja pienissä askelissa. Näin saatiin muokattua kaikille sopiva ratkaisu, joka korvasi vanhan työsopimuksen.

Palkkamalli

Työntekijän peruspalkka on provisiopalkka, joka on 50 % toteutuneesta Työntekijän henkilökohtaisesta laskutuksesta (alv 0 %). Provisiopalkan lisäksi palkkamalliin sisältyy takuupalkka 3000 €/kk. Se tarkoittaa, että jos provisiopalkka jäisi alle 3000 €/kk niin työntekijällä on oikeus joka tapauksessa 3000 €:n palkkaan. Edellyttäen toki, että ei ole ollut työntekijän oma valinta tehdä normaalia vähemmän töitä kyseisenä kuukautena.

Sairausajan palkka määräytyy edellisen 6 kuukauden keskiarvopalkan mukaan. Loma-ajan palkka maksetaan aina heti kuukausipalkan yhteydessä ja se määräytyy keskiarvona toteutuneista palkoista.

Haemme uusia kollegoita ja osakkaita! Tutustu palkkaan ja arvoihimme

Uusimmat pohdinnat

Näytä kaikki
Uudet kirjoitukset ja tapahtumat suoraan sähköpostiisi

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form