Laadun kaksi tärkeää arvoa

Mitkä ovat laadun tärkeimmät mittarit? Meidän mielestä laatua voidaan mitata yksinkertaisimmallaan kahdella yleispätevällä korkean tason arvomittarilla, jotka sulkevat tehokkaasti pois toisensa ja luovat mallin oikeanlaiselle tekemiselle. Ilman toista, ei voi olla toista. Vasta tämän jälkeen keskitytään matalamman tason mittareihin.

Nämä kaksi arvoa ovat asiakastyytyväisyys ja toimiva ohjelmisto. Asiakas on tyytyväinen kun ohjelmisto toimii ja tekee sen mitä pitää. Toimivaa ohjelmistoa toimitettaessa saadaan kuin automaattisesti tyytyväinen asiakas. Nämä kaksi arvoa, Tamin sanoin prinsiippiä, luovat kehyksen, jossa kysytään itseltä, tiimiltä, asiakkaalta, loppukäyttäjältä, niitä kysymyksiä, jotka johdattavat tekemään oikeita asioita.

Tietysti tarvitaan nippu toimivia työkaluja ja valtava määrä mikro- ja makro-tason päätöksiä sekä rautaista teknistä osaamista mutta kokonaisuus kulminoituu kuitenkin näihin kahteen oleelliseen kysymykseen. Jokaisessa projektissa voidaan todeta ohjelmiston joko toimivan tai ei ja aina voidaan määrittää asiakas, jonka täytyy olla tyytyväinen. Ohjelmistoa ilman asiakasta ei ole olemassa. Aivan kuin se vanha viisaus siitä yksinäisestä kaatuvasta puusta siellä metsässä.

Nämä arvomittarit luovat tietysti aina myös kontekstin ympärilleen ja jokaisessa kontekstissa näiden molempien painoarvo vaihtelee. Pienen perheyrityksen digitalisaatiohanke on hyvin henkilökohtainen ja asiakastyytyväisyydeltään herkkä ja vaativa hanke. Aikataulu on usein melko lyhyt ja budjetti rajallinen. Isossa korporaatiossa ollaan kerrostuneita useaan asiakas- ja organisaatiotasoon, lopputuotteella on useita asiakkaita sekä talossa että talon ulkopuolella. Kokonaisuuksien budjetit ovat suurempia ja hankkeet pidempiä. Henkilövaihdoksia tulee enemmän ja tavoitteet sekä aikataulut muuttuvat. Kaikki nämä saattavat helposti heikentää näkyvyyttä ja jopa ymmärrystä arvon tuottamiseen. Molemmissa ääritapauksissa kuitenkin avainhenkilöiden ammattitaito merkitsee lopputuloksessa paljon.

Me haluamme tuottaa arvoa, tuottamalla laadukkaita ohjelmistoja tyytyväisille asiakkaille. Meille arvo on toimiva ohjelmisto mahdollistamaan asiakkaan liiketoiminta. Siinä me olemme hyviä ja haluamme olla asiakkaillemme luotettava kumppani.

Haemme uusia kollegoita ja osakkaita! Tutustu palkkaan ja arvoihimme

Muut pohdintamme